12Zakres obowiązków kierownika regionalnego jest bardzo rozbudowany i odpowiedzialny, głównie ze względu na funkcję jaką kierownik regionalny Dąbrowa Górnicza pełni w rejonie, którego działaniem zarządza. W swojej pracy kierownik:

* opracowuje krótko- i długoterminowe strategie sprzedaży w regionie:
– opracowuje i monitoruje cele w zakresie sprzedaży na danym terenie,
– przygotowuje i kontroluje realizację planów sprzedaży,
– odpowiada za wykonanie planów sprzedaży w regionie,
* buduje i rozwija sieć dystrybucji w regionie:
– inicjuje tworzenie nowych kanałów dystrybucji,
– zarządza polityką dystrybucji w regionie,
– monitoruje efektywność poszczególnych kanałów dystrybucji,
* planuje i odpowiada za realizację budżetu regionu,
* nawiązuje i utrzymuje kontakty z klientami firmy,
* uczestniczy w budowaniu programów marketingowych firmy oraz wdrażaniu akcji promocyjnych w sieci sprzedaży,
* analizuje działania konkurencji na rynku i na tej podstawie rekomenduje zmiany w polityce sprzedaży:
– opracowuje raporty i analizy sprzedaży na zlecenie zwierzchników,
– współpracuje z innymi regionalnymi kierownikami sprzedaży w celu zwiększenia wolumenu sprzedaży poprzez wymianę informacji na temat rynku i konkurencji,
* koordynuje i kontroluje pracę zespołu sprzedaży:
– szkoli i motywuje pracowników,
– analizuje raporty sprzedaży i rozlicza podległych menedżerów okręgowych i przedstawicieli handlowych z wykonanych zadań.

Zostaw komentarz