Data publikacji: 2021-11-24

Firma: Zepter International

Lokalizacja: zachodniopomorskie/Szczecin

 

Zepter International Poland Sp. z o.o., to światowy lider sprzedaży bezpośredniej.
W tym roku obchodzimy swoje 35 lecie na rynku.
Nasza misja: "Zyjmy dłużej" dba o zdrowie i jego profIlaktykę u naszych Klientów

 

 W związku z dynamicznym rozwojem sprzedaży poszukujemy
kreatywnej, dobrze zorganizowanej i ambitnej osoby, która zechce rozwijać się i realizować swoje cele zawodowe razem z nami.


Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Regionalny Dyrektor Sprzedaży

 

 Miejsce pracy: Szczecin, Słupsk

 

OBOWIĄZKI:
 • Zbudowanie własnej struktury, koordynacja pracy przedstawicieli w podległym regionie
 • Realizacja założonego planu sprzedaży
 • Skuteczne motywowanie oraz cykliczna weryfikacja i ocena pracy zespołu
 • Przygotowanie akcji promocyjnych w podległym regionie
 • Stała, bieżąca analiza rynku na podległym terenie
 • Aktywna sprzedaż własna i pozyskiwanie nowych Klientów oraz nowych reprezentantów
 • Regularne raportowanie z wyników sprzedażowych w regionie (własnych i przedstawicieli)
WYMAGANIA:
 • Doświadczenia  w  sprzedaży  bezpośredniej
 • Umiejętności  prowadzenia  grupy sprzedażowej
 • Komunikatywności i  doświadczenia w  rekrutacji  nowych  przedstawicieli
 • Kreatywności  w  działaniach  sprzedażowych
 • Koncentracji  na  wykonaniu  założonych  planów  sprzedażowych
 • Prowadzenie  sprzedaży  osobistej
 • Motywowanie  zespołu  do  coraz  lepszych  wyników  sprzedażowych
 • Realizacja założonych celów sprzedażowych i biznesowych
 • Otwartość na nowe rozwiązania i chęć rozwoju osobistego
OFERUJEMY:
 • Stałą  prowizję , wysokie  prowizje  od  sprzedaży  osobistej , wysoką  prowizje  managerską.
 • Rozpoczęcie  współpracy  w  nowej  siedzibie  Firmy  w  Szczecinie.
 • Niezbędne  narzędzia  do  prowadzenia  działalności  sprzedażowej.
 • Przyjazną atmosferę pracy i współpracę w energicznym, zgranym zespole
 • Możliwość rozwoju zawodowego i awansu w strukturach sprzedażowych firmy

Informacje Administratora danych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie)


1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia jest Zepter International Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, e-mail zepter@zepter.com.pl, tel. (22) 565 84 84, (22) 565 80 00.

2) Administrator posiada inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mail: iod@zepter.com.pl lub pod adresem: Inspektor Ochrony Danych Zepter International Poland sp. z o.o., ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia w celu realizacji procesu rekrutacji.

4) Przewidywani odbiorcy Pani/Pana danych osobowych: podmioty, przy pomocy których Administrator realizuje proces rekrutacji.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres procesu rekrutacji – przez okres 3 miesięcy od dnia zamieszczenia ogłoszenia o pracę.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody wyrażonej na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub innego powołanego w jego miejsce organu, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Rozporządzenia.

9) Podanie przez Panią/Pana następujących danych osobowych: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w postaci numer telefonu, adresu e-mail jest dobrowolne, lecz konieczne dla potrzeb przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz zawarcia umowy. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu.


Klauzula zgody do zamieszczenia w CV przez składającego CV: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zepter International Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”