Kierownik regionalny jest osobą zarządzającą funkcjonowaniem wszystkich oddziałów danej firmy lub instytucji na terenie określonego regionu. Do jego podstawowych obowiązków należy:

nadzór, koordynacja i kontrola pracy podległych jednostek,

kreowanie strategii funkcjonowania oddziałów w ramach opracowanych planów,

realizacja różnorodnych czynności organizacyjnych i kontrolnych: wyznaczanie zadań dla oddziałów, nadzorowanie ich poprawnego wykonywania, sporządzanie raportów okresowych i ich składanie na ręce przełożonych i inne.

1Aby móc ubiegać się o pracę na stanowisku kierownika regionalnego należy posiadać wyższe wykształcenie zdobyte na studiach ekonomicznych lub pokrewnych oraz mieć wiedzę z dziedziny związanej z prowadzoną przez daną firmę działalnością. Ważnym aspektem jest dotychczasowe doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych o podobnym zakresie obowiązków oraz szereg cech osobowościowych przydających się w tej pracy: zdolność kierowania firmą, umiejętności organizacyjne, umiejętność pracy w warunkach stresujących, dyspozycyjność i zaangażowanie.

Możliwości zatrudnienia kierowników regionalnych stwarzają firmy i instytucje o zasięgu ogólnokrajowym, działające w obrębie kilku regionów. Zarobki na tym stanowisku pracy utrzymują się na średnim poziomie około 10 tysięcy złotych brutto, jednak ich wysokość zależy od branży działalności firmy, od miejsca zatrudnienia i polityki finansowej przedsiębiorstwa.

Zostaw komentarz