Stanowiska kierownika regionalnego nie sposób porównać z wieloma innymi kierownikami czy menadżerami zatrudnionymi w polskich i zagranicznych firmach działających na terenie naszego kraju. Niestety, w obecnych strukturach zatrudnienia kierownik kierownikowi nie jest równy, a zakres obowiązków, prestiż i wynagrodzenie osób obsadzonych na tych stanowiskach zależy od branży, od polityki finansowej firmy i od zakresu odpowiedzialności.

2Spróbujmy na przykład porównać kierownika sklepu w jakiejś niewielkiej miejscowości z kierownikiem regionalnym odpowiadającym za pracę kilku lub kilkunastu oddziałów firmy znajdujących się na terenie danego regionu. Przedstawione stanowiska, mimo że obydwa kierownicze, różnią się wszystkim tym, czym różnić się mogą, z wyjątkiem ogólnego przeznaczenia zawodu kierownika związanego z zarządzaniem pracą innych osób. Kierownik sklepu zarządza jedną jednostką organizacyjną – punktem sprzedażowym zatrudniającym od jednej do kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu osób (jeśli mówimy o dużych marketach). Jakiejkolwiek sklep nie byłby wielkości, kierownik pozostaje nadal kierownikiem tylko jednego oddziału i odpowiada za pracę osób zatrudnionych w jednym miejscu.

Kierownik regionalny, jak sama nazwa stanowiska wskazuje, odpowiada za pracę nie jednego oddziału, a wielu oddziałów znajdujących się na terenie danego obszaru, co sprawia, że jego praca jest dużo ważniejsza i bardziej odpowiedzialna. Istotność zawodów kierowniczych można porównać w tym przypadku dzięki miesięcznym pensjom, jakie kierownik sklepu i kierownik regionu otrzymują za wykonaną pracę, kierownik regionalny Poznań. O ile w przypadku pierwszego miesięczne wynagrodzenie wynosi ok. 3000 zł, o tyle w przypadku drugiego dochodzi ono nawet do 8-10 tysięcy złotych na rękę.

Zostaw komentarz