Pracę kierownika regionalnego w znacznej mierze stanowią obowiązki biurowe realizowane za pomocą telefonu, komputera i odpowiednio przystosowanego miejsca pracy, kierownik regionalny Radom. Jedynie niewielka część zajęć związana jest z koniecznością spotkania się z klientami w umówionych punktach miasta lub powinnością odwiedzenia danego oddziału firmy. W związku z tym, większość zagrożeń obecnych w pracy kierownika związana jest z pracą biurową i jej warunkami. Poniżej przedstawiono różnorodne czynniki środowiska pracy kierownika i ich możliwy wpływ na zdrowie.

30CZYNNIKI MOGĄCE POWODOWAĆ WYPADKI

 • Drabiny, nieprawidłowo używane krzesła do sięgania z półek – możliwość urazów w wyniku upadku z wysokości.
 • Śliskie, polerowane i pastowane podłogi, pozostawione otwarte szuflady, luźne przewody telefoniczne – możliwość urazów w wyniku poślizgnięcia, potknięcia i upadku.
 • Ostre przyrządy stosowane w biurze (nożyczki, spinacze, zszywki) oraz krawędzie papieru – możliwość urazów w wyniku ukłucia, przecięcia, przekłucia.
 • Prąd elektryczny – możliwość porażenia w przypadku wadliwie działającego sprzętu elektrycznego.
 • Uszkodzone elektryczne urządzenia biurowe, palenie tytoniu – możliwość poparzeń i urazów w wyniku pożaru (zagrożenie wzrasta w obecności dużej ilości papieru).
 • Sytuacje drogowe podczas podróży do klientów i do oddziałów firmy – zagrożenie zdrowia lub życia pracownika.

CZYNNIKI FIZYCZNE

 • Nadmierny hałas emitowany przez sprzęt biurowy, rozmowy, telefon itp. w pomieszczeniach o złych warunkach akustycznych – możliwość uszkodzenia słuchu.

CZYNNIKI CHEMICZNE I PYŁY

 • Substancje chemiczne charakterystyczne dla środowisk pracy w pomieszczeniach biurowych – możliwość zatrucia.

CZYNNIKI BIOLOGICZNE

 • Mikroorganizmy chorobotwórcze – możliwość zakażenia chorobami zakaźnymi w wyniku kontaktu z gośćmi i współpracownikami, szczególnie w pomieszczeniach, w których znajduje się dużo osób, a które nie mają dostatecznej wentylacji.

CZYNNIKI ERGONOMICZNE, PSYCHOSPOŁECZNE I ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ PRACY

 • Przepracowanie, problemy interpersonalne (zwłaszcza z personelem, za który kierownik jest odpowiedzialny i z personelem wyższego szczebla), niemożność wzięcia urlopu w dogodnym czasie, stała potrzeba konfrontacji z problemami organizacyjnymi i logistycznymi – możliwość stresu psychicznego i związanych z nim zaburzeń psychosomatycznych.
 • Długotrwałe przebywanie w pozycji siedzącej, w tym praca przy komputerze, typowe dla środowiska biurowego – możliwość dolegliwości bólowych wynikających z przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, nadmiernego obciążenia wzroku.

Zostaw komentarz