Kto poszukuje kierowników regionalnych i czego oczekuje od kandydatów

Kierowników regionalnych potrzebują duże firmy o zasięgu ogólnokrajowym, które działają w obrębie kilku regionów. Mogą to być firmy zarówno produkcyjne, jak i usługowe. Na przykład z branży spożywczej, FMCG, motoryzacyjnej, budowlanej, logistycznej, farmaceutycznej itd.

Praca na stanowisku kierownika regionalnego wymaga dużego doświadczenia zarówno w pracy na stanowisku kierowniczym, jak i doświadczenia w określonej branży. Kandydat do pracy na to stanowisko, powinien mieć trzy lata doświadczenia jako manager i pięć lat doświadczenia w branży.

Od aplikantów oczekuje się dyplomu ukończenia studiów wyższych o kierunku ekonomicznym lub pochodnym oraz znajomości języka angielskiego w stopniu zaawansowanym, znajomości pakietu MS Office i prawa jazdy kategorii B.

Oprócz wymaganego wykształcenia, doświadczenia i zdobytych umiejętności, osoby ubiegające się na stanowisko kierownika powinny posiadać odpowiednie cechy osobowości. Powinny być odpowiedzialne i dobrze zorganizowane. Umiejętność planowania i zarządzania budżetem. W pracy na tym stanowisku przyda się także dobra komunikacja i zdolności negocjacyjne. Ponieważ jest to stanowisko kierownicze, naturalnym jest wymaganie posiadania umiejętności kierowania kapitałem ludzkim. Kierownik regionalny musi być także dyspozycyjny, jego praca wiąże się z częstymi wyjazdami służbowymi. Przydatna w tym zawodzie jest również odporność na stres i umiejętność planowania i zarządzania budżetem.

Komentarz

Avatar for Kuczer

Zostaw komentarz