Kierownik regionalny Siedlce w swojej pracy powinien stosować twórcze i świadome kierowanie, które dotyczyłoby własnych zachowań oraz pracy kierowanego przez niego zespołu. Aby odpowiednio wykonywać swoje obowiązki warto poznać cechy oraz przesłanie twórczego i świadomego kierowania. Warto pamiętać, że zachowania kierowników wobec podwładnych i zachowania wobec swoich zadań są, przede wszystkim, uzależnione od potencjału kierownika i potencjału podwładnych oraz od warunków, w których współpracują.

Kierowanie kreatywne

Kreatywność w kierowaniu powinna polegać na sięganiu po wszystkie środki pomagające w osiąganiu samoświadomości. Kierowanie kreatywne to dorastanie do własnej indywidualności. Oznacza ona głębokie zrozumienie swoich atutów, słabości, emocji, potrzeb i motywów.

Świadome kierowanie

Sztuka świadomego kierowania ludźmi polega na rozpoznawaniu ich mocnych i słabych stron oraz szukaniu twórczych sposobów, by zrobić użytek z czyichś talentów. W ten sposób można zbudować zespół będący subtelną kompozycją umiejętności, talentów i osobowości jednocześnie starannie korygując jego słabości.

Gdy współpracownicy są pozytywnie umotywowani, nastawieni i utożsamiają się z grupą – tworzą zgrany zespół, który może sprawnie realizować stawiane przed nim zadania. Zachęcanie zespołu do twórczości i pokierowanie nią może zaistnieć tylko wtedy, gdy sami kierownicy rozumieją i czują twórcze procesy.

Zostaw komentarz